S02A40 – Urgente Exchange Update

Op vrijdag 30 september, tijdens het Experts Live-evenement in Den Bosch, werden Raymond Comvalius en Sander Berkouwer op zero day-kwetsbaarheden in Exchange Server geattendeerd.

Er is nog geen oplossing vanuit Microsoft. Voor de workarounds die Microsoft en anderen beschikbaar stelt dienen Exchange Server-beheerders urgent met collega’s samen te werken om hun Exchange Servers veilig te stellen.

Dave Stork, in de hoedanigheid van persoon met de meeste ervaring met Exchange Server (examens) en Exchange-vraagbaak voor de IT Bro’s, sluit aan bij de IT Bro’s om duiding te geven.

Luister deze additionele aflevering als Exchange Server-beheerder om op de hoogte te zijn wat je kunt doen, als pure Exchange Online-beheerder voor schadenfreude en als manager om de overuren van je Exchange-beheerders goed te keuren.